Agenzia Serena
Objednat pobyt
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
p. Apts.
Apartman 1
p. dospělých
p. dětí
Apartman 2
p. dospělých
p. dětí
Apartman 3
p. dospělých
p. dětí
Apartman 4
p. dospělých
p. dětí

Všeobecné podmínky

 1. ÚVOD: V těchto "Všeobecných podmínkách pronájmu" se považije za:- "Nabídku" oznámení o dostupnosti apartmánu ze strany Agentury Serena na žádost klienta, kde žádá o pronájem apartmánu na určité období; - za “Rezervaci” oznámení klientovi ze strany Agentury Serena o potvrzení dostupnosti apartmánu, obsahující podrobnosti nabídky a výzvu k zaslání zálohy;- za “Potvrzovací dopis” oznámení ze strany Agentury Serena jako potvrzení přijetí zálohy a upřesnění pronájmu;- za "Všeobecné smluvní podmínky" podmínky a normy, kterým podléhá pronájem.

 2. REZERVACE A UPŘESNĚNÍ PRONÁJMU: Pronájem se považuje za upřesný v okamžiku, kdy klient obdrží potvrzovací dopis, který Agentura Serena zašle bezprostředně poté, co obdrží zálohu dle čl. 3. Potvrzovací dopis musí být předložen klientovi v okamžiku předání klíčů k apartmánu. v potvrzovacím dopise njde odkaz pro vyplnění seznamu nájemců, který musí být vyplněn a odeslán.

 3. ZÁLOHA A PLATBA POPLATKŮ: Ćástka z titulu zálohy a podrobnosti nabídky jsou uvedeny v rezervaci. Záloha v každém případě odpovídá 30% poplatku za nájemné a může být vložena prostřednictvím pošty doporučeným dopisem obsahujícím šek se zajištěným krytím, bankovním převodem. Záloha musí být doručena Agentuře Serena nejdéle do 15 dnů po dni, kdy byla oznámena dostupnost apartmánu pro požadované období. Musí být v každém případě uveden jako důvod platby (do příslušné kolonky vyhrazené zprávě příjemci, kde je to možné, nebo v doprovodném dopise k platbě, ve zbylých případech), jméno a příjmení dané osoby, na kterou je vedena rezervace, a také jméno ubytovacího zařízení a období pobytu. Agentura Serena si vyhrazuje právo odmítnout zálohy, které přijdou déle než za patnáct dní po dni oznámení dostupnosti ubytovací jednotky, s následným automatickým zrušením dané rezervace. Zůstatek zálohy na pronájem musí být vložen při příjezdu současně s vyzvednutím klíčů. Je přijímána platba šekem na jméno Agentura Serena, platební kartou Maestro, Visa a MasterCard.

 4. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ: V případě odřeknutí dovolené nepřijdete o složenou zálohu - u odřeknutí oznámeném alespoň 4 týdny před příjezdem. v takovém případě můžete získat bonus v celkové již zaplacené částce, platný pro rezervaci provedenou v průběhu roku nebo v příštím roce v našich ubytovacích zařízeních.

 5. NENASTOUPENÍ A PŘEDČASNÝ ODJEZD: Příjezd se musí uskutečnit v určený den, mezi 16.00 a 19.30 hod. při příjezdu musí být předloženy k registraci osobní dokumenty všech osob, které budou ubytovány v apartmánu. V případě zpoždění klient musí upozornit neprodleně Agenturu Serena; v opačném případě bude apartmán držen do 10.00 následujícího dne. Poté bude Agentura Serena oprávněna jen pronajmout třetí osobě, přičemž zůstává v platnosti to, co bylo popsáno v předchozím bodě 4. V případě, že klient odjede dříve, než byl dohodnutý termín, nemá v žádném případě nárok na jakoukoli slevu z nájmu, stejně jako nemůže žádat o navrácení zaplacené částky.

 6. UBYTOVACÍ PRAVIDLA A SANKCE PŘI JEJICH NEDODRŽOVÁNÍ: Je zakázáno ubytovávat více osob, než kolik je umožněno počtem lůžek, uvedeným v potvrzovacím dopise Agentury Serena. V této souvislosti jsou děti považovány za dospělé osoby. Apartmán musí být ponechán uklizený (bez odpadků, lahví a krabic, s poličkami na nábytku vyčistěnými, umytým nádobím, prázdnou a odmraženou lednicí,u které se ponechají otevřená dvířka), jinak budou přičteny náklady na úklid. Hosté jsou povinni respektovat domovní pravidla a bedlivě dodržovat obecné normy týkající se klidu, především v odpoledních a nočních hodinách, vyvarovat se nadměrného hluku a rušení nočního klidu. Hosté musí věnovat maximální péči udržování apartmánu (stěny, podlahy atd.), domácím spotřebičům (nádobí, lednice, vařič atd.) a zařízení (nábytek, postele, stoly atd.). Prosíme o odnesení židlí a stolu ze zahrady a terasy pokaždé, když zůstane apartmán nehlídán. Případně poničené nebo zcizené předměty musí být klientem uhrazeny. Jsou povolena malá domácí zvířata po předchozí konkrétní dohodě s Agenturou Serena. Není povoleno používání vlastních topidel, elektrických vařičů a klimatizačních jednotek. S odkazem na tato pravidla chování při pobytu, především, ale nejen těch týkajících se počtu nájemců, péče o apartmán a respektování klidu si Agentura Serena vyhrazuje právo kontrolovat dle vlastního uvážení místnosti, i v nepřítomnosti nájemců, dodržování těchto pravidel. Pokud při kontrole zjistí závažné nedodržování pravidel, pronájem bude považován právem za zrušený s okamžitou platností, pro nedodržení povinností ze strany klienta, a Agentura Serena bude moct požadovat okamžité uvolnění prostor. pokud to bude nutné, využije veřejné složky, kromě toho bude požadovat zaplacení smluveného nájemného, které musí zůstat v okamžiku uvolnění. Čímž zůstává nedotčeno právo na případnou úhradu škod s tím spojených.

 7. DVYBAVENÍ APARTMÁNŮ: Všechny apartmány jsou poskytovány kompletně zařízené a vybavené vařičem nebo plynovým sporákem, lednicí, kuchyňským nádobím (hrnce, talíře, skleničky, příbory), tekoucí teplou a studenou vodou, elektrickým napájením 220 Volt. Dodávka plynu se uskutečňuje prostřednictvím plynové bomby, která bude při vypotřebování okamžitě vyměněna v následujících časech: denně od 9.00 do 12.00 a od 16.00 do 19.30. Pro každé lůžko jsou k dispozici polštář a přikrývka. Klient si musí s sebou přivézt ložní povlečení, pokrývku stolu a koupelnové rostředky. Na vyžádání je možné si na místě pronajmout povlečení. Chrániče matrací a polštářů nemohou být používány jako povlečení (pokud je klient s sebou nemá, je žádán, aby se obrátil na Agenturu Serena). Otevírání a zavírání bazénu (pokud je přítomen) podléhá meteorologickým podmínkách a je v kompetenci správců bytového domu.

 8. ODJEZD: Apartmán musí být uvolněn do 10.00 hodin ráno v dohodnutý den. Odjezd se musí uskutečnit pokud možno v pracovní době, aby mohl personál Agentury Serena zkontrolovat stav opotřebení a úklidu apartmánu. Agentura Serena může na vyžádání povolit odjezd v noci nebo nicméně mimo pracovní dobu, ale v tomto případě si vyhrazuje právo ponechat případnou kauc složenou klientem, viz následující bod, a vrátit ji poštou po provedení nutných kontrol stavu nemovitosti. Apartmán musí být uklizen, bez odpadků, s vyprázdněnou lednicí, umytým nádobím a dokonale čistým kuchyňským koutem.

 9. KAUCE: Klient je pocinen opustit apartmán v perfektném pořádku. Jako záruka správného dodržení všech pravidel chování a ohledně udržování apartmánu, může Agentura Serena dle svého neodvolatelného uvážení požadovat v okamžiku vyzvednutí klíčů kauci. Tato kauce bude vrácena po ověření dobrého stavu apartmánu.

 10. ODPOVĚDNOST AGENTURY SERENA: Agentura Serena nenese žádnou odpovědnost za případné škody rozbitím, nehody, ztráty, krádeže, zpoždění a obecně za nepříjemnosti, které se mohou objevit v apartmánu. Poskytuje nicméně své služby jako pomoc při řešení problémů, přičemž platí, že případné prokázané žádosti o náhradu škod musí být dohodnuty přímo na místě. Pro případné právní spory je výhradním kompetentním orgánem soud v Benátkách.

 11. ZVLÁŠTNÍ NORMY: Agentura Serena si vyhrazuje právo v případě nečekaných událostí při přidělování rezervovaných apartmánů právo jej vyměnit za jiný, který má podobné typologické charakteristiky. V takovém případě jsou případné vyšší náklady na účet Agentury Serena. Požadavek na konkrétní apartmán (číslo, patro, orientace, výhled apod.) bude Agenturou Serena zvážena, nicméně v tomto ohledu neplatí žádná záruka. Popis zařízení uvedený v katalogu a na stránkách, se může výjimečně lišit. Informujeme, že personál pověřený Agenturou Serena může vstupovat do apartmánů pro případné opravy a )držbu i v nepřítomnosti nájemců.

 12. PŘIJETÍ: Při vytvoření rezervace nájemce výslovně přijímá všechny zde uvedené podmínky.